Jump directly to page content

Gizlilik Politikası


1. Veri korumaya genel bakış


Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle ne olacağına dair gezinmesi kolay bir genel bakış sağlayacaktır. "Kişisel veriler" terimi, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek tüm verileri içerir. Veri koruma konusu hakkında detaylı bilgi için lütfen bu kopyanın altına eklediğimiz Veri Koruma Beyanımızı inceleyiniz.


Bu web sitesinde veri kaydı


Bu web sitesindeki verilerin kaydedilmesinden sorumlu taraf kimdir (yani, "denetleyici")?

Bu web sitesindeki veriler, iletişim bilgileri bu Gizlilik Politikasında "Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR'de "denetleyici" olarak anılır)" bölümünde bulunan web sitesinin operatörü tarafından işlenir.


Verilerinizi nasıl kaydediyoruz?

Verilerinizi bizimle paylaşmanız sonucunda verilerinizi topluyoruz. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.
Diğer veriler, otomatik olarak veya web sitesini ziyaretiniz sırasında kaydedilmesine izin vermenizden sonra BT sistemlerimiz tarafından kaydedilecektir. Bu veriler, öncelikle teknik bilgileri (ör. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişim zamanı) içerir. Bu bilgiler, bu web sitesine eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilir.


Verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Bilgilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını garanti etmek için oluşturulur. Diğer veriler, kullanıcı kalıplarınızı analiz etmek için kullanılabilir.


What rights do you have as far as your information is concerned?

Yarşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında herhangi bir zamanda herhangi bir ücret ödemeden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya yok edilmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Veri işlemeye onay verdiyseniz, gelecekteki tüm veri işlemeyi etkileyecek olan bu onayı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. Ayrıca, verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.
Bu veya veri korumayla ilgili diğer sorunlar hakkında sorularınız varsa lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


2. Barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcıda barındırıyoruz:


Harici Barındırma

Bu web sitesi harici olarak barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, ana bilgisayarın sunucularında saklanır. Bunlar, IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta verileri ve iletişimleri, sözleşme bilgilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sayfası erişimini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Harici barındırma, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirme amacına (Madde 6(1)(b) GDPR) ve çevrimiçi hizmetlerimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanmasına hizmet eder (Madde 6(1)(b) GDPR) 6(1)(f) GDPR). Uygun izin alınmışsa, işleme münhasıran Sanat temelinde gerçekleştirilir. 6 (1)(a) GDPR ve § 25 (1) TTDSG, izin, çerezlerin saklanmasını veya TTDSG'nin anlamı dahilinde kullanıcının uç cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi alma) içerdiği ölçüde. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Ev sahibimiz/ev sahiplerimiz, verilerinizi yalnızca ifa yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu tür verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Aşağıdaki ana bilgisayarları kullanıyoruz:
Händle & Korte GmbH
Rathausufer 20
40213 Düsseldorf


3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler


Veri koruması

Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi gizli bilgi olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu Veri Koruma Beyanı'na uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini her kullandığınızda, çeşitli kişisel bilgiler toplanacaktır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verileri içerir. Bu Veri Koruma Beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri ne amaçla kullandığımızı açıklar. Ayrıca bilgilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

Bu vesileyle, İnternet yoluyla (yani, e-posta iletişimleri yoluyla) veri aktarımının güvenlik açıklarına açık olabileceğini size tavsiye ederiz. Verileri üçüncü taraf erişimine karşı tamamen korumak mümkün değildir.


Sorumlu taraf hakkında bilgi (GDPR'de "denetleyici" olarak anılır)

Bu web sitesindeki veri işleme denetleyicisi:

Stannol GmbH & Co. KG
Haberstr. 24
42551 Velbert / Deutschland

Telefon: 02051-3120-0
E-posta: torsten.zoeke@stannol.de

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçları ve kaynakları konusunda tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.


Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz toplanma amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (ör. Vergi veya ticaret hukuku saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenlerin geçerliliği sona erdikten sonra gerçekleşir.


Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6(1)(a) GDPR veya Mad. 9 (2)(a) GDPR, eğer özel veri kategorileri Madde uyarınca işleniyorsa. 9 (1) DSGVO. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına yönelik açık rıza durumunda, veri işleme de Art. 49 (1)(a) GDPR. Çerezlerin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere erişime izin verdiyseniz (örn. Cihaz parmak izi yoluyla), veri işleme ayrıca § 25 (1) TTDSG’ye dayalıdır. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi Sanat temelinde işleriz. 6(1)(b) GDPR. Ayrıca, verileriniz yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse, bunları Art. 6(1)(c) GDPR. Ayrıca, veri işleme, Sanat uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. 6(1)(f) GDPR. Her bir durumda ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.


Bir veri koruma görevlisinin atanması

Bir veri koruma görevlisi atadık.

Torsten Zoeke
Stannol GmbH & Co. KG
Haberstr. 24
42551 Velbert / Deutschland

Telefon: 02051-3120-0
E-posta: torsten.zoeke@stannol.de


Verilerin işlenmesine ilişkin onayınızın iptali

Çok çeşitli veri işleme işlemleri, yalnızca sizin açık rızanıza tabi olarak mümkündür. Ayrıca, bize vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu, iptalinizden önce gerçekleşen herhangi bir veri toplamanın yasallığına halel getirmez.


Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz hakkı; doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİLERİN MADDE ESASIYLA İŞLENMESİ DURUMUNDA. 6(1)(E) VEYA (F) GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÖZGÜN DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI HERHANGİ BİR PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. VERİLERİN İŞLENMESİNİN DAYALI OLDUĞU YASAL DAYANAĞI BELİRLEMEK İÇİN LÜTFEN BU VERİ KORUMA BEYANNAMESİNE BAŞVURUNUZ. BİR İTİRAZ KAYDEDERSENİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ İÇİN ZORLAYICI KORUMALAR SUNUYORUZ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ AŞIYORSA VEYA İŞLEME AMACINIZI ARTIYORSA, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ YASAL HAKLARIN TALEP EDİLMESİ, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASIDIR (GDPR ART. 21(1) UYARINCA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM YAPMAK AMACIYLA İŞLENMESİ DURUMUNDA, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLARIYLA İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMCILIKLA BAĞLI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETTİKTEN SONRA KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR ART. 21(2) UYARINCA İTİRAZ).


Yetkili denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle genellikle ikametgahlarının, iş yerlerinin bulunduğu üye devlette veya iddia edilen ihlalin meydana geldiği yerde bir denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bir şikayette bulunma hakkı, yasal başvuru olarak mevcut olan diğer idari veya mahkeme işlemlerinden bağımsız olarak geçerlidir.


Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir veriyi veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir formatta teslim etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep etmeniz gerekiyorsa, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.


Verilerin düzeltilmesi ve yok edilmesi hakkında bilgilendirme

Geçerli yasal hükümler kapsamında, arşivlenen kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcıları ile verilerinizin işlenme amacı hakkında her zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizin düzeltilmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız da olabilir. Bu konuyla ilgili sorularınız veya kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.


İşlem kısıtlamalarını talep etme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak kısıtlamalar getirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

  • Tarafımızdan arşivlenen verilerinizin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda, bu iddiayı doğrulamak için genellikle biraz zamana ihtiyacımız olacaktır. Bu soruşturmanın devam ettiği süre boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş/işleniyorsa, bu verilerin yok edilmesini talep etmek yerine verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme seçeneğine sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa ve yasal haklarınızı kullanmak, savunmak veya talep etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin yok edilmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Sanat uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21(1) GDPR, sizin haklarınız ve bizim haklarımızın birbirine karşı tartılması gerekecektir. Kimin menfaatinin üstün olduğu belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - arşivlenmesi hariç - yalnızca sizin izninize bağlı olarak veya yasal hakları talep etmek, kullanmak veya savunmak veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin haklarını korumak için işlenebilir. veya Avrupa Birliği veya bir AB üyesi devlet tarafından belirtilen önemli kamu yararı nedenleriyle.


SSL ve/veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz satın alma siparişleri veya sorgular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu web sitesi bir SSL veya TLS şifreleme programı kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://”den “https://”ye geçip geçmediğini kontrol ederek ve ayrıca tarayıcı satırındaki kilit simgesinin görünümünden tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktifse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.